header

Päärdu Jahiselts

Päärdu Jahiselts kasutab jahiks Päärdu hooldusala, mis on suurusega 14420 ha ja asub Märjamaa valla lõunaosas vastu Pärnumaa piiri.  Päärdu Jahiseltsi naabriteks on Märjamaa, Haimre, Valgu, Pööravere, Halinga ja Vana-Vigala jahiseltsid.

Jahti on siinkandis peetud ajast, kui igijää taandus ja inimesed selle järel põhja poole liikusid. Päärdu hooldualal paikneb Seljamäena tuntud kiviaja asulakoht, mis paiknes VII-VI aastatuhandel e. Kr. Antsülusjärve rannal. Edasise kohaliku jahinduse loo jaoks on üsna vähe allikaid, ilmselt olid arengud samad, mis mujal Eestis. Päärdu jahisektsioon, mis osaliselt sarnaneb olemuselt praeguse seltsiga, loodi pärast II Maailmasõda. - eksisteeris Päärdu-Velise jahisektsioon, mis pidas jahti ka osal praeguse Valgu jahipiirkonna maadel. Peale taasiseseisvumist ja esimest jahiseadust moodustati Päärdu Jahiselts. elu oli tempokas, inimestel palju uusi väljakutseid ja erinevaid ambitsioone, mis tõi kaasa ühe seltsi lõpetamise ja uue loomise. 2000 - 2024 kandis selts Vigala Jahimeeste Seltsi nime (asutamisleping sõlmiti  17.03.2024 otsustas seltsi üldkoosolek, arvestades piirkonna traditsioone ja ajalugu, muuta seltsi  nime Päärdu Jahiseltsiks. 

Põhikirja kohaselt on seltsi eesmärgiks liikmete ühistegevuse arendamine ja koordineerimine ning huvide ja õiguste esindamine. Seltsi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja liikmete vahel jagamine, vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamine.

Seltsi põhiülesanded ja tegevussuunad on:

  • arendada jahindust
  • teha selgitustööd metsloomade kaitse ja taastootmise ning looduskaitse alal
  • arendada jahilaskesporti ja tõujahikoerte kasvatamist
  • arendada oma jahimaa-alal külalisjahti vastavalt kehtivale korrale
  • jahindusalaste ürituste korraldamine
  • osalemine välissuhetes vastavalt oma pädevusele ja koostöölepete sõlmimine
  • seltsi liikmete esindamine teistes asutustes, ettevõtetes ning suhtlemine füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

 on seltsil 39 liiget,  2 noorjahimeest ja 1 liikmekandidaat.

                                                                        activities Clay Pigeon