JAHILASKMINE

Jahilaskmine on spordiala, kus sileraudsetest jahisportrelvadest lastakse lendavaid savitaldrikuid. Rahvasuus on seda kutsutud ka pigituvi laskmiseks. Laskmiseks kasutatakse reeglina 12-kaliibriseid sileraudseid jahisportrelvi, mis omakorda võivad olla kas kaheraudsed jahipüssid või üheraudsed poolautomaatsed jahirelvad. Laskemoonana kasutatakse 24–28-grammise haavlilaenguga padruneid. Haavlite lubatud läbimõõt on 2,0-2,5mm. Märkidena kasutatakse põhiliselt lendavaid ja veerevaid, enamasti oranži värvi 110mm läbimõõduga savitaldrikuid. Ohutusala jahilaskmise puhul on 250 meetrit. Reaalselt ei lenda 24-28-grammise laenguga haavlid kaugemale kui 150 meetrit. Spordialana on jahilaskmine muutunud viimase 20 aastaga maailmas väga populaarseks. Mida rohkem on keelatud maailmas linnujaht, seda rohkem on hakatud tegelema jahilaskmisega. Jahilaskmisega simuleeritakse sisuliselt linnujahti, kuna märgid lendavad väga erinevatel kaugustel ja kõrgustel. Jahilaskmise kaudu on väga pikka aega õpetatud jahimeestele kultuurseid jahipidamise traditsioone. Jahilasketiirus on keelatud lindude ja loomade pihta laskmine. Jahilaskmise populariseerumisega on laskurite laskeoskus kordades paranenud. Paranenud laskeoskus toob kaasa humaansema jahipidamise, näiteks on vähenenud loomade ja lindude haavamine jahipidamise käigus. Jahimeeste hulgas on laskureid, kes tegelevad jahilaskmisega sportlikul eesmärgil. Kuna spordiala on huvitav, siis üha rohkem jahimehi soovib jahilaskmist harrastada.
Oma panuse on andnud jahilaskmise arengusse ka Vigala Jahimeeste Selts . Oleme paari viimase aastaga jahimeeste seltsi liikmete osaluse ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA abiga ehitanud nõuete kohase haavlilaskmise lasketiiru ja poolkinnise lasketiiru kuulilaskmiseks . Meie lasketiirus saab harjutada haavlilasmist kaarrajal ja sportingurajal. Kuulilaskmist saab harjutada kolmekümne viielt meetrilt sileraudsest relvast ja viiekümnelt meetrilt vintrelvast. Enne laskmist tuleb tutvuda lasketiirus kehtivate ohutusnõuete ja sisekorra eeskirjadega.

Haavlitiirus ühe märgi hinnaks 0,16€, 25-e märgilise seeria hinnaks: 4€
Kuulitiirus ühe lasu hinnaks 0,15€

Vigala JMS lasketiir
Avatud: Kokkuleppel
Kontakt: Hendrik Villemson +3725138377, Hans Redlich +3725209675

JrkLasketiirSportingumasinad35m50mKaarradaA-trap
1. Haavlitiir 7   X X
2. Poolkinnine kuulitiir   X X